Logo The Cloud Company

Klant-, medewerker- en burgerparticipatie

In een wereld die steeds transparanter wordt is inspraak essentieel. Of je nu een organisatie bent met verplichte medezeggenschap, een gemeente die haar burgers wilt betrekken of een commercieel bedrijf dat actieve klanten belangrijk vindt.

Het werkelijk bereiken en betrekken van de achterban blijkt in de dagelijkse praktijk niet eenvoudig. Jammer, want een verbonden achterban heeft niet alleen belangrijke voordelen voor de stakeholders – het levert je organisatie ook veel waardevolle informatie, kennis en expertise op.

Effectieve en blijvende betrokkenheid

Samen met The Cloud Company kan jij op een effectieve manier inspraak, betrokkenheid en medezeggenschap realiseren. Waardoor het uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel wordt binnen je organisatie, en je een blijvende betrokkenheid creëert bij de achterban.

Strategisch kader, praktische invulling

Met een intakegesprek kijkt The Cloud Company welke strategische route het beste past bij jouw organisatie en doelstelling. Met behulp van onder andere activatiemethodieken, interne content-strategieën, een speciaal participatie-platform én roadmaps, verbindt The Cloud Company groepen mensen en maakt organisatorische inspraak decentrale inspraak. Denken in het nu, denken in kansen, en het optimaal benutten van de kennis die je doelgroep in huis heeft, kenmerkt The Cloud Company. 

Medezeggenschap 2.0

Hoe behartig je de belangen van al je medewerkers? Als lid van de (centrale) Ondernemingsraad vraag jij je dit regelmatig af. The Cloud Company is expert in het systematisch samenbrengen en uitvragen van je achterban over actuele onderwerpen binnen jouw OR en organisatie. Zowel fysiek als digitaal zorgen wij voor verbonden en betrokken medewerkers. Verzamel met hen de input die je nodig hebt, creëer en faciliteer inspraak organisatie-breed en geef de adviezen extra draagvlak. 

Vraag nu een intakegesprek aan!

Meer weten over medewerker- en burgerparticipatie? The Cloud Company selecteert de volgende artikelen voor jou: 

Bekijk onze cases