Logo The Cloud Company

Medewerker- en organisatieontwikkeling

Jij zet een nieuwe koers in met je organisatie, daarin zijn je medewerkers de essentiële factor. Dat er veel talent en kennis in je medewerkers zit, is zeker. Maar hoe kan je de aanwezige expertise optimaal benutten én behouden?

In tijden van vergrijzing, korte en flexibele arbeidscontracten is dit een hot topic. Je hebt een wendbare, decentrale organisatie voor ogen, met korte lijnen en vindbare kennis. Waar de medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats samen met elkaar aan de slag gaan en hun expertise blijvend kunnen ontwikkelen. Je hebt alleen (nog) geen idee hoe je dit kan realiseren.

Verbindt kennis met informatie-behoefte

The Cloud Company helpt je om de kennis binnen de organisatie te vinden en behouden. Laat medewerkers communiceren op een uniek zelflerend kennisplatform, waardoor interne processen efficiënter worden ingezet en je een basis creëert waarbij innovatie, creatie, onboarding, learning en doorontwikkeling eenvoudig gerealiseerd worden. 

Het ultieme digitale expertise-platform

The Cloud Company werkt met een speciaal kennis-extractie platform. Door het communiceren op dit kennisplatform, leren en profiteren medewerkers van elkaars expertise. Afhankelijk van de doelstelling (onboarding, learningmodules, experts samenbrengen, internationaal kennisdelen, ideation) wordt het platform ingericht, met de benodigde features en mogelijkheden. Het platform gebruikt alle input om de kennisprofielen van medewerkers te optimaliseren. Zo wordt duidelijk wie over welke kennis beschikt, en kunnen medewerkers elkaar gemakkelijk vinden, doelgericht bij elkaar terecht met vragen, en van elkaar leren. 

Naast de inzet van het platform formuleert The Cloud Company een activatiestrategie die bij jouw organisatie past. We rollen deze strategie zo breed mogelijk uit binnen je organisatie. Bijvoorbeeld door het kennisplatform te koppelen aan huidige communicatie-infrastructuren (zoals het intranet), en met speciale activatiecampagnes. The Cloud Company levert altijd maatwerk, in zowel de tools als de bijbehorende strategische aanpak. 

Vraag nu een gratis intake gesprek aan!

Meer weten over medewerker- en organisatieontwikkeling? The Cloud Company selecteert de volgende artikelen voor je: 

Voorbeeld casestudies