Het Nieuwe Werken

Hoewel de koepelterm “Het Nieuwe Werken” niet helemaal onze lading dekt is het wel richtinggevend voor onze aanpak. Wij geloven dat de nieuwe communicatiemogelijkheden misschien niet heilig zijn maar wel kunnen helpen om het verborgen kapitaal van organisaties boven water te brengen en effectief in te zetten.

Organisatie 2.0 – de social enterprise

Het nieuwe werken wordt voor een belangrijk deel bepaald door de nieuwe communicatietechnologie. Social media spelen daarbij niet alleen een belangrijke rol maar hebben inmiddels hun entree al gemaakt tijdens het werkende deel van ons leven. Bedrijven, organisaties, overheden kijken in welke mate en op welke manier social media ingezet kunnen worden. Grote bedrijven als Shell, KPN en Philips zijn al geruime tijd bezig met en ervaren de potentie van de inzet van social media voor de interne organisatie.

Toch is het voor velen nog een grote stap. Juist om die stap toch te maken is het adviesbureau The Cloud Company opgericht. Wij bieden de combinatie van persoonlijke begeleiding met inzet van moderne technologie. Dat leidt tot verbetering van de interne communicatie, tot het in kaart brengen van interne kennis en expertise of het organiseren van interne innovatie. Maar we houden ons ook bezig met het verbinden van stakeholders van decentrale organisaties, het verhogen van de loyaliteit van werknemers of de bedrijfsproductiviteit.