Logo The Cloud Company

Disruptie - we zijn begonnen!

In een artikel, van het altijd inspirerende Consultancy.nl, las ik dat volgens Accenture, het tijdperk van DISRUPTIE (uitéénrekking/ uitéénscheuring) niet langer in de toekomst ligt maar al is begonnen.

disruptie auto

Daarmee wordt door hen gedoeld op het proces van economische ontwrichting. Moesten we tot voor kort genoegen nemen met Airbnb, Uber of Netflix, nu merkt het leeuwendeel van grote organisaties dat ook zij niet aan disruptie ontkomen.     

Op basis van wereldwijd onderzoek onder zeshonderd grote bedrijven heeft Accenture een model kunnen destilleren waar wij wat aan hebben. Dat wil zeggen als je je er in wilt verdiepen. Voor degenen die daar geen zin in, of geen tijd voor, hebben zal ik een aantal blogs wijden aan het duiden van de gevolgen voor uiteenlopende sectoren.

Uiteraard allereerst het model (zie ook het artikel van Consultancy.nl).

accenture model

* Accenture, maart 2018 

Kort samengevat zijn er vier kwadranten met de inspirerende titels viability (levensvatbaarheid), durability (duurzaamheid), volatility (beweeglijkheid) en vulnerability (kwetsbaarheid). 

In deze blog concentreer ik me op de zorgmarkt die in het kwadrant "vulnerability" rechtsonder gepositioneerd. Het betreft een kwetsbare positionering. Naast de zorgmarkt vallen in dit kwadrant ook verzekeraars en nutsbedrijven. Accenture raadt de markten, die onder dit kwadrant vallen, aan om hun bestaande activiteiten aan te passen en productiever te worden. Dat kan door te innoveren. 

Op dit moment is er nog  in beperkte mate sprake van disruptie in de zorg (verticale as) maar is de sector er wel degelijk zeer vatbaar voor (horizontale as). 

Wij werken met grote regelmaat in en voor de zorg. Daarbij concentreren wij ons op het vergroten van de vindbaarheid/toegankelijkheid van informatie, kennis en expertise. Ik ben me bewust van het feit dat deze laatste zin opgevat kan worden als 'preken voor eigen parochie'. Echter, dat doet niets af aan het feit dat het misschien een kwetsbare en moeilijke markt is om in te innoveren maar niet dat het onmogelijk is. 

Zorgmedewerkers die snel en goede antwoorden kunnen krijgen van collega's omdat ze vindbaar zijn op kennis, ervaring en expertise.  Kennisbibliotheken met beeld (foto's en video)  waardoor (ook online, mobiel) lokaal vastgesteld kan wat een patiënt mankeert. Of wat de beste behandeling is. Dat levert niet alleen betere zorg op maar vermindert ook de kosten. Het zijn maar voorbeelden van wat er mogelijk is in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle technologische ontwikkelingen. 

Het model van Accenture helpt ons om enige duiding te geven aan de talloze disruptieve ontwikkelingen die ons te wachten staan.