Logo The Cloud Company

Het sociaal kennisplatform – Human Capital

Kern van een sociaal kennisplatform is dat het wordt ingezet om mensen (digitaal) met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

Daarnaast wordt bij de inzet van het platform (en de bijbehorende methodiek) uitgegaan van groepscommunicatie en niet van één-op-één communicatie. In veel gevallen betreft het groepen medewerkers van bedrijven of organisaties  maar ook andere (al dan niet tijdelijke) samenwerkingsverbanden worden met het kennisplatform gefaciliteerd. 

Allereerst wordt het platform ingezet om medewerkers, stakeholders, leden etc. met elkaar te verbinden in concrete en georganiseerde structuren. Ervaring leert dat (naast de groepsstructuur als uitgangspunt) het platform het best ingezet kan worden op basis van een projectstructuur. De attentiewaarde van digitale platforms is gebaat bij structuur en goed geregisseerde activiteiten.

Aan de digitaal verbonden – en samenwerkende – mensen wordt, op het platform, uiteenlopende kennis gekoppeld. Dat varieert van platte tekst tot documenten en van internetsites tot (kennis)profielen. Daarnaast leveren de activiteiten van leden van het platform ook kennis op die aan de ‘passieve’ informatie wordt toegevoegd. Het platform is daarmee ‘zelf-lerend’ en zal met de tijd sterk in relevantie toenemen.

Door het in kaart brengen van de kennis, ervaring en expertise van groepsleden, en deze zichtbaar en vindbaar te maken op het platform maakt The Cloud Company niet alleen gebruik van de individuele inzet van mensen maar ook van de meerwaarde van de groep. The Cloud Company maakt gebruikt van het platform Qollap, een uitgebreide sociale zoekmachine die ‘leert’ van het gedrag van leden. Als er gezocht wordt op een ervaring- of expertise-velden genereert het systeem niet alleen de relevante documenten maar ook personen op basis van woorden een gedrag. Deze zogenaamde 'tacit knowledge' zorgt voor groeiende verfijning van de zoekresultaten.

The Cloud Company noemt dat de Vindbare Mens of Human Capital. Meer weten over verbonden en vindbaar werken? Neem contact op met The Cloud Company.