Logo The Cloud Company

Gemeente Lingewaard

De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe wilden burgers en partners actief betrekken bij de nieuwe beleidsvorming voor het leerlingenvervoer bijzonder onderwijs.

De reden voor het nieuwe beleid was oplopende kosten. De gedachte was dit onderwerp samen met betrokkenen (stakeholders) aan te pakken en op te lossen. Complexe vraagstukken kunnen beter en sneller worden opgelost als de kennis van zoveel mogelijk mensen in de organisatie en daarbuiten wordt ingezet. Door gedurende een korte periode online en offline bijeenkomsten te houden werden belanghebbenden actief betrokken bij het project.

De resultaten spreken voor zich: er deden meer dan driehonderd deelnemers aan mee, van ambtenaren tot ouders tot chauffeurs en docenten. Zij gaven in totaal een kleine duizend digitale reacties, waaruit ruim honderd stellingen voortkwamen die uiteindelijk het toekomstige beleid vorm hebben gegeven. 

Testimonial

Fred Koeman, beleidsmedewerker bij Gemeente Lingewaard: 

"Zelf heb ik van dit proces veel geleerd. Beleid ontwikkelen vanachter een bureau is achterhaald. Om draagvlak te realiseren, voor het op te stellen beleid, moeten we de discussie met burgers breed aangaan. Het sociale platform, de digitale enquête in combinatie met de fysieke sessies zijn prima instrumenten om met grote groepen mensen in contact te komen, meningen te horen en de discussie aan te gaan. Dit instrument kan mijns inziens ook worden ingezet bij andere beleidsontwikkelingen.”

Benieuwd wat The Cloud Company voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis intake gesprek aan!