Logo The Cloud Company

Gemeente Overbetuwe

Voor de Gemeente Overbetuwe was het tijd om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de dorpen Zetten en Hemmen. Hoe pak je dat aan in een samenleving waar de burger steeds meer inspraak wil? Door de burgers erbij te betrekken.

The Cloud Company heeft de gemeente Overbetuwe tijdens dit project begeleidt. Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente het project ‘Flexibel Bestemmen’ opgezet en uitgevoerd. Expliciet werden zoveel mogelijk betrokkenen gevraagd actief mee te denken en te discussiëren over wat zij in het nieuwe bestemmingsplan terug wilden zien komen. Door het inzetten van zowel online als offline activatie methodieken werd het project een groot succes: meer dan 300 burgers hebben meegedaan aan Flexibel Bestemmen. 

Testimonial

Harold Bos, beleidsmederwerker bij Gemeente Overbetuwe, is blij met de behaalde resultaten:

“Burgerparticipatie in ruimtelijke ordening, kan dat? Zonder het project ‘Flexibel Bestemmen‘ over te nemen, dacht en hielp The Cloud Company heel proactief mee. Waar wij nog bezig waren met de huidige of eerstvolgende stap, dachten zij al na over de stappen daarna. Ondanks de relatief grote fysieke afstand, was de communicatie en onderlinge afstemming zeer prettig. Als we ze nodig hadden, stonden ze er. Voor ons was het een zoektocht, maar dankzij de ervaring en inbreng van The Cloud Company werd het project een succes!”

Infographic

In onderstaande infographic heeft The Cloud Company de aanpak en geboekte successen samengevat. 

infographic: flexibel bestemmen gemeente overbetuwe