Logo The Cloud Company

Hoe doen we dat?

Ons platform wordt op vijf verschillende manieren ingezet.  

Uiteraard zorgen we voor vrijwel alle koppelingen met andere software (API's) en databronnen. Daarnaast zorgen we, in samenwerking met de klant, er voor dat ons platform op de juiste manier wordt geïmplementeerd.

We brengen kennis, informatie en expertise binnen organisaties, met onze software Qollap, in kaart en maken ze vindbaar. Deze data wordt gekoppeld aan de profielen van medewerkers waardoor zichtbaar wordt over welke kennis en expertise ze beschikken, wat ze doen en gedaan hebben. Welke opleiding ze gaan volgen, welke ambitie of dromen ze hebben etc. 

Door onze specifieke aanpak kunnen medewerkers elkaar gemakkelijk(er) vinden en samenwerken, ook al kenden ze elkaar nog niet. 

Met ons zelflerende kennissysteem Qollap koppelen we kennis en expertise van mensen aan informatie uit de organisatie. Het systeem zorgt ervoor dat bijdragen van medewerkers automatisch geanalyseerd worden. De belangrijkste onderwerpen worden vervolgens slim geïndexeerd. Daardoor wordt Qollap voortdurend en automatisch verrijkt. Uiteraard binnen wet- en regelgeving en de gemaakte (organisatie)afspraken.

We leveren uiteenlopende diensten bij het inzetten van Qollap. Naast het organiseren van verschillende begeleidende sessies, nemen wij ook taken uit handen die noodzakelijk zijn voor de werking van een interne sociale en digitale werkplek:

  • Projectleiding / programmamanagement 
  • Implementatieondersteuning
  • Management rapportages
  • Adaptatie projecten
  • E.d.

Voorbeeld casestudies