Logo The Cloud Company

Wat doen we?

Wij zetten innovatie in om de potentie van mensen in organisaties zichtbaar en inzetbaar te maken. Qollap zorgt ervoor dat werknemers profielen steeds 'rijker' worden. Daardoor worden mensen vindbaar op ervaring, kennis en expertise.

In deze tijd waarin zich grote veranderingen afspelen is het belangrijk om die ook in perspectief te zetten. Het lijkt lang geleden en toch is het tijdperk van de industrialisatie nauwelijks een eeuw geleden begonnen. In amper honderd jaar heeft de mensheid zich razendsnel ontwikkeld en kijkt niemand er nog van op dat kennis altijd en overal beschikbaar is.  

Een groot deel van de kennis binnen organisaties of bedrijven zit opgeslagen in de hoofden van medewerkers. Vreemd genoeg heeft zich dat nog nauwelijks vertaald in de inzet van medewerkers met hun talenten, ervaring, expertise en kennis in de brede zin van het woord. Nog altijd worden mensen tamelijk eenzijdig ingezet en wordt er functioneel gedacht wanneer er - nieuwe - medewerkers worden gezocht. 

Wij richten ons specifiek op het ontsluiten van de kennis die medewerkers herbergen. Daardoor ontstaat collectieve kennis die niet alleen toegankelijk wordt gemaakt maar daadwerkelijk kan worden ingezet door iedereen.  We brengen de kennis, ervaring en expertise van medewerkers in beeld en koppelen die aan informatie (in de brede zin van het woord) vanuit de organisatie. 

pexels people

Enkele relevante casestudies