Logo The Cloud Company

Waar staan we voor?

We geloven in vrije, onafhankelijke mensen die zich onderling verbonden, maximaal kunnen ontwikkelen in hun werk. Mooie filosofie, maar wat betekent dat? Bekijk onze video.


In deze (zeer interessante) talk van Simon Sinek (TEDx , Maastricht 2011) zet hij uiteen hoe startende organisaties uitgaan van een gedeelde visie, gedeelde waarden en onderling vertrouwen. Ook hoe, met het toenemende succes, de afstand groeit tussen de oorspronkelijke uitgangpunten en doelen als geld, marktaandeel en groei.


Als organisaties echt groot worden is het voor werknemers, elkaar vanzelfsprekend herkennen en groeten op de gang, al lang verleden tijd. Het is vaak normaal dat zij anoniem naar binnen lopen en zo ook weer vertrekken. Ze werken samen met een beperkt aantal collega's, wat de ooit vanzelfsprekende, brede saamhorigheid en onderlinge identificatie, in de weg staat.  

"We geloven in vrije, onafhankelijke mensen die zich onderling verbonden, maximaal kunnen ontwikkelen in hun werk." 

We werken heel hard om dat waar te kunnen maken. Onderling verbonden. In het licht van bovenstaande ontbreekt dat in veel organisaties. We geven die anonieme medewerker een nieuw profiel waarin niet alleen het CV of personalia staan maar waar een breed, veelzijdig en menselijk beeld zichtbaar wordt. Vindbaar voor iedereen. Inzetbaar voor iedereen. 

Los dat alle problemen op? Nee, dat niet, maar het besef dat iedereen vindbaar en bereikbaar is biedt wel een alternatief. Het geeft medewerkers waarden en onderling vertrouwen die ooit zo logisch waren. 

pexels people 2

Bekijk onze cases